Συνεργαστείτε μαζί μας.

Περιγραφή

Η εταιρεία ETHOS στοχεύει στην περεταίρω ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων της πλατφόρμας Doers.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά νέους εξωτερικούς συνεργάτες με υφιστάμενο δίκτυο συνεργατών, για την ενίσχυση των πωλήσεων στην Αττική.

Παροχές αναλόγως προσόντων.

Αρμοδιότητες

Προώθηση των υπηρεσιών της πλατφόρμας Doers σε καταστημάτα και υπηρεσίες.
Αναζήτηση νέων καναλιών διάθεσης.
Ανάπτυξη του πελατολογίου με στόχο να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας.
Διαπραγμάτευση και επίτευξη εμπορικών συμφωνιών.
Τήρηση εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής.

Γνώσεις

 • Εμπειρία σε πωλήσεις
 • Βασικές γνώσεις πληροφορικής
 • Microsoft Office
 • Social Media

 

Description

Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχει ζήτηση για την συγκεκριμένη θέση.
Ευχαριστούμε.

Mobile Applications Developer will be responsible for the design and development of mobile applications for Apple iOS software systems.

Work closely with Product Managers, UX Designers, other Software Engineers to create innovative & delightful mobile software experience

Technical Skills

 • Objective C
 • Swift
 • iOS SDK

* At least 1 year of practical experience in iOS applications development

 

Description

Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχει ζήτηση για την συγκεκριμένη θέση.
Ευχαριστούμε.

Design and build advanced applications for the Android platform
Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features.
Work with outside data sources and API’s
Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability.
Work on bug fixing and improving application performance.
Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.

Technical Skills

 • Proven software development experience
 • Proven working experience in Android development
 • Have published at least one original Android app
 • Experience with Android SDK
 • Working knowledge of the general mobile landscape, architectures, trends, and emerging technologies
 • Solid understanding of the full mobile development life cycle.

* At least 1 year of practical experience in applications development

 

 

TOP